Zaznacz stronę

Instalacja standardowa

Zaawansowany interfejs

Dzięki współczesnym technologiom programistycznym interfejs systemu jest responsywny i przejrzysty.

Autoryzacja użytkowników

bezpieczny i elastyczny system autoryzacji użytkowników z możliwością zdefiniowania zewnętrznych katalogów użytkowników.

Stały dostęp

Hosting w technologii SaaS zapewnia stały dostęp do systemu wraz z dostępem do interfejsu mobilnego oraz REST API.

Zdefiniowane zasady

Możliwość definicji własnych ról i uprawnień oraz działania wszystkich innych elementów systemu według potrzeb.

Funkcjonalność

System kontroli dostępu

 • Zdefiniuj swoje własne role i ustal ich uprawnienia jednym kliknięciem

Informacje i powiadomienia

 • Aktywność w projekcie, zmiany, aktualności, zgłoszenia są rejestrowane, wysyłane e-mailem i w strumieniu Atom

Raportowanie czasu pracy

 • Rejestry czasu na poziomie projektu lub zgłoszenia, raporty zużycia czasu z podziałem na użytkowników, rodzaje zgłoszeń, kategorie i aktywności

Dokumenty i zarządzanie plikami

 • Możliwość zamieszczania wiadomości i plików oraz dzielenia się nimi – podgląd zmian oraz adnotacje.
 • Budowanie dokumentacji możliwość dodawania załączników i grafik – pełne tekstowe wyszukiwanie zawartości
 • Wsparcie dla systemów kontroli wersji: Subversion, CVS, Mercurial, Darcs, Bazaar i Git

Dodatkowe pola

 • Możesz dodać własne pola i dzięki temu rejestrować dodatkowe informacje
 • Dostępne formaty pól: tekst, data, wartości logiczne, liczby, listy rozwijane i checklisty
 • Dodatkowe pola mogą być wyświetlane na liście zgłoszeń i używane do filtrowania

System rejestrowania zgłoszeń

 • Zdefiniuj swoje własne statusy i typy zgłoszeń
 • Dla każdego typu zgłoszenia oraz roli użytkownika można zdefiniować osobne przepływy pracy
 • Dzięki czemu można sterować przepływem zadań i informacji

Dodatkowe pola

Bez instalacji

Nielimitowani użytkownicy

Integracja z AD

Zastosowania

Obieg informacji

Zarządzanie obiegiem informacji w przedsiębiorstwie lub organizacji.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami, wdrożeniami

i

Zarządzanie dokumentami

Definiowalny dostęp do dokumentów i innych plików.

Zgłoszenia serwisowe

System zarządzania działem serwisu; inwentaryzacja środków.

ITIL ver 3

Kodeks postępowania dla działów informatyki wg ISO 20000

BPMN 2.0

Planowanie przepływów pracy zgodnie z ISO 19510

keepOrder

Zobacz wersję demonstracyjną