Zaznacz stronę

 
 
 
 
 

Zarządzanie obiegiem informacji.

Mantykora.net

Zespół specjalistów występujący pod marką „Mantykora.net” istnieje od 2003 roku. Zajmujemy się obsługą informatyczną podmiotów gospodarczych począwszy od małych przedsiębiorstw poprzez duże spółki akcyjne. Administrujemy infrastrukturą należącą do naszych klientów i pomagamy integrować usługi innych dostarczycieli.

Zastosowania

Obieg informacji

Zarządzanie obiegiem informacji w przedsiębiorstwie lub organizacji.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami, wdrożeniami

i

Zarządzanie dokumentami

Definiowalny dostęp do dokumentów i innych plików.

Zgłoszenia serwisowe

System zarządzania działem serwisu; inwentaryzacja środków.

ITIL ver 3

Kodeks postępowania dla działów informatyki wg ISO 20000

BPMN 2.0

Planowanie przepływów pracy zgodnie z ISO 19510

keepOrder

Zobacz wersję demonstracyjną

Wszystko w porządku.

Przedstawiamy system zarządzania danymi i przepływem informacji. Oparty na oprogramowaniu FOSS. Spełniający wymogi norm ISO 19510 i 20000, zgodny z ITIL ver 3 oraz BPMN 2.0. Zdolny odzwierciedlać procesy decyzyjne. Stworzyliśmy go na podstawie wieloletnich doświadczeń w zarządzaniu projektami informacyjnymi i procesami informatycznymi.

Organizacja

Podstawą każdego sukcesu biznesowego jest dobrze zorganizowany i zarządzany zespół. Dostęp do informacji kto i ile czasu pracuje nad poszczególnymi zagadnieniami pozwala na optymalne wykorzystanie czasu każdego z członków zespołu. W połączeniu z informacją o postępie prac i etapie wykonania każdego zadania, pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności pracy całego zespołu. Dodatkowo eliminuje problemy chaosu organizacyjnego: nieprzydzielone zadania, czy dublowanie pracy. Wszystkie dane o zadaniach i przydziałach pracy posiadają graficzną reprezentację na tablicy kanban co umożliwia szybko ocenę postępów. Dane archiwalne pozwalają na identyfikację wąskich gardeł i szacowanie czasu realizacji przyszłych projektów.

Komunikacja

Optymalne wykorzystanie zasobów wymaga sprawnej i skutecznej komunikacji. Wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu: dotychczasowa korespondencja, ustalenia, załączane pliki. Zawsze można zweryfikować poprzednie ustalenia czy przeanalizować rozwiązanie zadania. Wszystko przedstawione jest w czytelny, chronologiczny sposób pozwalający na łatwe przekazywanie zadań między kolejnymi etapami i uczestnikami wykonania. Dostępne archiwa pozwalają w każdej chwili odwołać się do poprzednich rozwiązań np. przy wdrażaniu nowych członków zespołu czy prezentacji poprzednich projektów klientom.

Elastyczność

keepOrder pozwala na duże dostosowanie do potrzeb klienta. Proces przetwarzania zadania może składać się z dowolnej ilości etapów, które dostosowane są do konkretnego typu zadania. Pozwala też na przechowywanie dowolnie potrzebnych informacji takich, jak budżet, wymagany sprzęt, dane kontaktowe. System jest dostępny przez dowolną współczesną przeglądarkę www lub klienta mobilnego. Użytkownicy mają do niego dostęp niezależnie od używanego systemu operacyjnego, komputera i na urządzeniach mobilnych. Nowi użytkownicy nie muszą instalować oprogramowania, w momencie przyznania danych logowania są gotowi do pracy. Dodatkowym atutem jest możliwość włączenia klienta końcowego w procesy firmy, co pozwala usprawnić działanie organizacji.
Elastyczność systemu jest na tyle duża, że pozwala na stworzenie systemu zarządzania wykorzystaniem sprzętu firmowego czy dystrybucji tradycyjnej korespondencji.

Dodatkowe pola

Bez instalacji

Nielimitowani użytkownicy

Integracja z AD

Funkcjonalność

System kontroli dostępu

 • Zdefiniuj swoje własne role i ustal ich uprawnienia jednym kliknięciem

Informacje i powiadomienia

 • Aktywność w projekcie, zmiany, aktualności, zgłoszenia są rejestrowane, wysyłane e-mailem i w strumieniu Atom

Raportowanie czasu pracy

 • Rejestry czasu na poziomie projektu lub zgłoszenia, raporty zużycia czasu z podziałem na użytkowników, rodzaje zgłoszeń, kategorie i aktywności

Dokumenty i zarządzanie plikami

 • Możliwość zamieszczania wiadomości i plików oraz dzielenia się nimi – podgląd zmian oraz adnotacje.
 • Budowanie dokumentacji możliwość dodawania załączników i grafik – pełne tekstowe wyszukiwanie zawartości
 • Wsparcie dla systemów kontroli wersji: Subversion, CVS, Mercurial, Darcs, Bazaar i Git

Dodatkowe pola

 • Możesz dodać własne pola i dzięki temu rejestrować dodatkowe informacje
 • Dostępne formaty pól: tekst, data, wartości logiczne, liczby, listy rozwijane i checklisty
 • Dodatkowe pola mogą być wyświetlane na liście zgłoszeń i używane do filtrowania

System rejestrowania zgłoszeń

 • Zdefiniuj swoje własne statusy i typy zgłoszeń
 • Dla każdego typu zgłoszenia oraz roli użytkownika można zdefiniować osobne przepływy pracy
 • Dzięki czemu można sterować przepływem zadań i informacji

Dowolny wygląd

Możesz wybrać wygląd z wielu dostępnych lub zlecić nam wykonanie własnego, zgodnego z wymogami.

R

Różne tematy graficzne

Wybierz wygląd z wielu dostępnych.

R

Dowolna kolorystyka

Pozmieniaj kolory.

R

Dodatkowe funkcjonalności

Skorzystaj z rozszerzeń.

keepOrder wszystko w porządku